Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Lekcje języka polskiego dla przedszkolaków i dzieci szkolnych odbywają się w soboty, w godzinach 09:45-12:00 pomieszczeniach 

Ernst-Göbel-Schule, Heßlocher Str. 26, 65207 Wiesbaden.

Zajęcia prowadzone są w sześciu grupach wiekowych:

  • 1 grupa przedszkolna
  • 2 grupa przedszkolna
  • zerówka
  • 1 grupa szkolna
  • 2 grupa szkolna
  • 3 grupa szkolna

Lekcje prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele. Udział dzieci w zajęciach jest dla nich okazją do poszerzenia swoich umiejętności w zakresie języka mówionego i pisanego oraz daje możliwość zapoznania się z polską literaturą dziecięcą. Temu służą również organizowane przez nas imprezy, jak np. przedstawienia teatralne oraz spotkania okolicznościowe.

Lekcje języka polskiego są odpłatne. Pobierane opłaty pokrywają bieżące koszty i honoraria nauczycieli.